Novinky

23.08.2017

Prieskum systému Stavanger City Bike

Prieskum sa uskutočnil v pondelok ráno v Stavangere a oslovil obyvateľov i návštevníkov mesta. Organizátori prieskumu prestali žiadať o rozhovor okoloidúcich občanov mesta. Tento prístup sa ukázal ako neúčinný z dvoch dôvodov: mnohí boli dostatočne „vystrašení/ nepripravení odpovedať (jazykové bariéry, zaneprázdnenosť, uzavretosť a pod. ) alebo boli to ľudia, ktorí nikdy nepoužili mestské bicykle ani ich vôbec nevyskúšali.

viac >


22.08.2017

Sumarizačná správa zo štúdijnej cesty

 

Cieľom sieťovacej študijnej cesty zástupcov Karpatskej siete udržateľnej mobility v Nórsku od 16. do 23. júla 2017 bolo rozširovanie dvoch výsledkov ukončených projektov EEA

viac >


21.08.2017

Štúdijná cesta

Cieľom sieťovacej študijnej cesty zástupcov Karpatskej siete udržateľnej mobility v Nórsku od 16. do 23. júla 2017 bolo rozširovanie dvoch výsledkov ukončených projektov EEA

viac >

 

05.02.2017

Výzva na súťaž

Mzda kreatívnych zamestancov v projekte

práce súvisiace s prípravou a realizáciou podnikateľského plánu projektu KAFE v týchto oblastiach : NACE kódy: 7420, 9001, 4778, 9003, 7810, 5914 ako aj : fotografické práce pre módu, cestovný ruch, výrobu, obchod, reklamu, športové a kultúrne podujatia, predaj áut a výrobkov, umelecká tvorba, grafický a webdizajn, strih, retuš videa a portrétov, organizácia výstav a podujatí, digitalizácia zbierok, letecké snímkovanie a natáčanie videa, prenájmy a ateliérové služby, cestopisné fotografovanie a podujatia, reportáže a mediálne vstupy ako aj publikačná činnosť a prevádzka fotodatabanky.

Výzva na súťaž

Príloha k výzve - formulár

05.02.2017

Výzva na súťaž

Mzda administratívnych a odborných zamestancov v projekte

práce súvisiace s riadením, administratívu, manažmentom, monitoringom a reportingom projektov v oblasti záujmu projektu

Výzva na súťaž

Príloha k výzve - formulár