Prieskum systému Stavanger City Bike

Stručný záver zo systému zdieľania bicyklov mesta Stavanger
Prieskum sa uskutočnil v pondelok ráno v Stavangere a oslovil obyvateľov i návštevníkov mesta. Organizátori
prieskumu prestali žiadať o rozhovor okoloidúcich občanov mesta. Tento prístup sa ukázal ako neúčinný z dvoch
dôvodov: mnohí boli dostatočne „vystrašení/ nepripravení odpovedať (jazykové bariéry, zaneprázdnenosť, uzavretosť a
pod. ) alebo boli to ľudia, ktorí nikdy nepoužili mestské bicykle ani ich vôbec nevyskúšali. Medzi nimi aj mnohí
návštevníci mesta. Vyšetrovaní cyklisti, ktorí používali svoje vlastné bicykle, nemali príliš záujem o systém zdieľania
bicyklov. Ostaní, o skúsenostiach s využitím mestských bicyklov ochotne odpovedali. Keďže požadovaný počet ľudí
dosiahol viac ako 40 osôb s obmedzenými výsledkami, prieskumný tím sa rozhodol prejsť na nabíjacie a parkovacie
stanice mestských bicyklov. Okolo týchto staníc do 2 hodín sme oslovili viac ako 20 ľudí. Po prenajatí 4 bicyklov a
vyskúšaní systému sme prehĺbili aj záujem najmä príležitstných návštevníkov o požičanie bicykla, keďže nás viacerí
oslovili a žaidali informáciu. Prieskum a vlastné zistenia:
• Systém bicyklov je šikovný, ľahko ovládateľný a dobre rozmiestnený v centre mesta.
• Zistili sme, že na niektorých miestach je stanica prázdna, na iných miestach plná, ale to môže odrážať okamžitú
požiadavku (podobne ako v Oslo kde obyvatelia využívajú bicykle najmä na zjazd dole kopcom do centra).
• Na bicykloch chýbajú účinnejšie prevody, jazda do kopca je preto zložitejšia aj pri účinnejšej batérii
• Elektro bicykle sú pomerne objemné a ťažké, daň za robustnosť a relatívnu nízku zraniteľnosť
• cena prenájmu je dostupná aj pre turistov a občanov, avšak v iných mestách v Nórsku sú bicykle ešte viac dotované
(napríklad Oslo)
• Integrácia GPS a navigácie je veľmi inteligentným riešením spolu s indikáciou životnosti batérie.
• Väčšina zistených obyvateľov si vyžaduje bezpečnejšie a jednoúčelové cyklistické chodníky
• Väčšina ľudí používa bicykle na dochádzanie do zamestnania, je to povzbudivé, ak firmy inteligentne spolupracujú so
systémovým operátorom (napr. inštalujú stanice, bezpečné parkovanie, posktujú dotácie zamestnancom
• Naším názorom je, že systém je najviac populárny medzi mladými - profesionálmi stredného veku pre inteligentné
dochádzanie do práce, u mládeže pre zábavu a taktiež u príležitostných turistov. Systém má potenciál ďalej rásť v
prípade inteligentnej kombinácie s miestnymi atrakciami mesta.
Č. Otázky Odpovede
Rod (M) or (Ž) Ž=11 , M=19
Vek +/- Priemer = 33,8 Ž= 32,8 M=34,5, (najmladší - 16 nastarší

– 69 rokov)

Občan (C) návštevník (V) C = 25, V= 5
1. Páči sa vám Stavanger City Bike System ? A (29), N(1) (nastarší )
2. Používate city bike systém ? Požičali ste si už
niekedy bicykel ?

N (14) - Á (16)

2a Ak, áno ako často ? (denne, týždenne,
príležitostne, vzácne )

Denne (7), Týždenne (5), Príležitostne (3), vzácne ( 1)

3. Je systém cenovo dostupný (A) alebo drahý ? (E) A (28), E (2)
4. Je ľahké ho používať ? A (24), Nie do kopca (2)
5. Je systém dobre udržiavaný ? dostupnosť,
ponuka, uloženie a pod. ?

Áno je

6. Čo je účelom vašich ciest na bicykli ? Jazda do práce (11), prehliadka mesta sightseeing (6),

rekrácia, fitness (4), fun (3)

7. Na čom záleží na elektrickom bicykli ? Na váhe, batérii, /účinnosti batérie, spoľahlivosti, GPS,

Funkčnosti,

8. Na akú dobu by ste si požičali bicykel ? Denne (3) Hodiny (8), závisí od dôvodu cesty (4)
9. Prečo používate vôbec bicykel ? Dochádzka do práce, sightseeing, rekreácia, fitness,

zábava, dostupnosť,
10. Je podľa vášho názoru dostatok cyklotrás v Nie, moghlo by to byť lepšie (14), áno (8)


Stavangeri ?
Stavanger City Bike Systém
( informácia poskytnutá operátorom )
Systém Stavanger City Bike je založený na elektrických bicykloch distribuovaných na staniciach typu ( parkuj a nabíjaj
po celom meste. Webová stránka je v súčasnosti dostupná iba v nórštine : http://bysykkelen.no
1 Bicykle sú veľmi charakteristické, je ťažké ich ukradnúť.
• Bicykeľ má nastaviteľné sedadlo
• Batériu a zámok na zadnom kolese
• gumený reťazový pás, bez hluku
• pneumatiky odolné voči defektu
• inteligentné tablety odolné voči počasiu s GPS, jazdec môže mať v reálnom čase k dispozícii informačné informačné
filmy, mapy, navigáciu a správy
• batožinový priestor vpredu
• automatické osvetlenie
• Rám na skrytie všetkých častí
• elektromotor v prednom kole
2) Parkujte a nabíjajte - v akejkoľvek dokovacej stanici bicyklov.
 
Prevádzkovateľ vďaka dohode s verejnou autobusovou spoločnosťou buduje infraštruktúru dvojakým spôsobom :
- Autobusová spoločnosť vyberá / inštaluje stanice súvisiace s autobusovými zastávkami
- 3 samosprávy v okolí na verejných priestoroch,
- Zainteresované spoločnosti na svojom mieste pred vchodmi do budov, takže ich zamestnanci môžu jazdiť každý deň
 
  Všetci partneri prispievajú k financovaniu prevádzky.
• Autobusová spoločnosť / verejnosť, tým, že ponúka lacnejšie lístky
• Firmy a spoločnosti tým, že prispievajú zamestnancom na požičanie
• Zamestnanci zaplatia za permanentku 50 eur
 
 3) Parkovacie a nabíjacie stanice - môžu byť použité pre v rôznej podobe, pre komunikáciu a informovanie
- Pracujeme spolu s našim dodávateľom Go-bike na tom, aby sme systém sprístupnili pre iné firmy a bicykle.
- Máme aj ďalšie predplatné:
Hodinové nájomné: 3 eur za hodinu
6 mesiacov za 40 eur
 
Operátor (kancelária) prevádzkuje a udržiava celý systém – zbierajú všetky informácie

- o stave bicyklov
- o stave dokovacej stanice
- pohybe bicykla
- o počte a používaní bicyklov
- o užívateľoch
- o prenájmoch bicykla
- o opravách a poruchách
- o flexibilných cenách
- o interaktite a komunikácii s užívateľom

Takzvaná inteligentná skrinka nainštalovaná na každom bicykli je mozog motocykla. Obsahuje systém GPS s mapami
mesta. Systém bicyklov sa neustále vylepšuje - nové a lepšie modely sa vyvíjajú a čoskoro sa nainštalujú.


Prevádzkovateľ zaznamenal 300% nárast cyklistických túr ako znak rastúceho dopytu v regióne.