Zdieľanie vás priblíži

Cieľom sieťovacej študijnej cesty zástupcov Karpatskej siete udržateľnej mobility v Nórsku od 16. do 23. júla 2017 bolo rozširovanie dvoch výsledkov ukončených projektov EEA :

 

Projektu ANTIC, kde bol partnerom Legend foto a spoločne so slovenskými, ukrajinskými a nórskymi partnermi založil sieť rozprávkových kráľovstiev pre rodiny s deťmi a vidiecke spoločenstvá a

"Európsky týždeň mobility - Karpatská sieť", v rámci ktorého bol žiadateľ vedúcim partnerom v rámci programu Malé granty EEA a so slovenskými, ukrajinskými a nórskymi partnermi vytvoril 3 siete udržateľnej mobility venované miestnej agende mobility, podporujúce cyklistiku a nemotorizovanú dopravu.

 

Cieľom študijnej cesty v rámci sieťovanie bolo šírenie osvedčených postupov, zapojenie nových členov do sietí, rozvíjanie a zdieľanie nových myšlienok a návrhy budúcich iniciatív a možných projektov a aktualizácia existujúcich programov a iniciatív.

 

Podrobná správa o činnosti:

 

Dátum

Miesto

partner

Aktivita

17.7.

Stavanger

Arian Borhaug

Prieskum spokojnosti, názoru a postoja občanov a návštevníkov o systéme prenájmu mestských bicyklov v Stavangeri. Študijný tím, sprevádzaný nórským partnerom, sa pýtal občanov a návštevníkov o ich názore, postoji a spokojnosti so systémom mestských bicyklov City Bike. Tím si okrem dotazníkového prieskumu požičal a otestoval elektrické bicykle mesta a počas 2 hodín, priamo testoval a zhodnotil používanie bicyklov v prostredí mesta. Celá hodnotiaca správa je pripojená (príloha 1).

18.7.

Nordberg Fort

Vest Agder Museet

(Janet Seppola) Stavanger

Počas poldenného workshopu študijný tím predstavil grantový program EEA Nórske granty a iniciatívy 2 projektov (ANTIC a EMW - Karpatská sieť) spolu s novými iniciatívami navrhnutými členmi siete. Vzhľadom na každoročnú tému EMW "Zdieľanie vás priblíži" v roku 2017 následná diskusia viedla k debate o systémoch mestských bicyklov a ich nedávnom vývoji a pokroku v Európe. Účastníci sa dohodli na vypracovaní akčného plánu na podporu systémov zdieľania bicyklov v rámci kultúrnych inštitúcií a vidieckych zainteresovaných strán pôsobiacich v aktívnom cestovnom ruchu. Tím bol sprevádzaný Arianom Borhaugom po areáli múzea Nordberg fort, ktoré má potenciál zapojiť sa do vývoja atraktívnych nových programov pre návštevníkov a turistov.

19.7.

Borhaug

Listakøyta Museet (Halvor Sten Langemyr)

Listakøyta Museet je zaujímavá (Príklad dobrej praxe) iniciatíva miestnych remeselníkov a aktivistov, ktorí premenili opustenú opravovňu lodí na živé vidiecke miestne múzeum, ktoré získalo uznanie a bolo integrované do národnej múzejnej siete. Malé múzeum má impozantnú výstavu vzácnych artefaktov, ktorá odráža históriu a život oblasti s unikátnymi kusmi 200 ročnej tradičnej obchodnej lode. Študijný tím zorganizoval miestny workshop so zástupcom múzea. Keďže Listakøyta Museet spolupracuje s miestnými školami a mládežou, predstavený koncept rozprávkového kráľovstva vyvolal živý záujem o spoluprácu a výmenu osvedčených postupov s možnými novými modelmi spolupráce. Múzeum má záujem vybudovať tradičnú rybársku loď, ktorá by umožnila počítačové simulácie rybolovu a navigácie a tak zvýšiť príťažlivosť pre deti a mládež (rodiny s deťmi a mládež).

20.7

Borhaug -

Farsund Commune

City Council Office

 

Workshop o mestskej a vidieckej udržateľnej mobilite a koncepte rozprávkového kráľovstva boli organizované v mestskej radnici v Farsunde. Zástupkyňa samosprávy Farsund Hilde Synnes Dronen predstavila koncepciu rozvoja regionálnej udržateľnej mobility a cyklistickej siete mesta Farsund a plány na rozvoj mobility. Plány zahŕňajú výstavbu vyhradených cyklotrás vo vnútri mesta a ambicióznu regionálnu sieť medzi miestnymi obcami oblasti (Farsund, Vanse, Lista). Sieť sa bude skladať z diaľkových a scénických cyklistických chodníkov s prístreškami a oddychovými stanicami a eventuálnym zdieľaním bicyklov, prenájmovými systémami. Prezentácia Farsundu je pripojená k tejto správe (príloha 2). Workshop a následná diskusia viedla k uzavretiu možnej spolupráce medzi členmi siete CASUMON v oblastiach spoločného záujmu (zdieľanie a požiačiavanie bicyklov, rozvoj diaľkových cyklotrás (podľa príkladu Eurovelo 11) dostupnosť miestnych služieb a propagačné akcie pre návštevníkov a turistov).

21.7.

Borhaug

 

Hodnotenie študijnej cesty, a vyhodnotenie systému zdieľania bicyklov Stavangeru so sieťovým stretnutím partnerov sa realizovalo v posledný deň. Vzhľadom na uskutočnené workshopy a stretnutia partneri diskutovali o sieťových iniciatívach, budúcich plánoch a následných aktivitách.

 

V priebehu augusta 2017 sa na Ukrajine (Chaslyvci, Užhorod) a na Slovensku (Košice) uskutočnili štyri multiplikačné informačné stretnutia. Stretnutia prezentovali výsledky sieťovacej študijnej cesty ako aj návrh následných iniciatív realizovaných v rámci sietí udržateľnej mobility a Rozprávkového kráľovstva.