CACAUCO

The project through local practice and voluntary work of youth want to contribute to awareness change that will result in practice changes and improvement of services and performance of relevant rural actors. Specific Objectives : 1) Increase the skills and competence of youth leaders, educators and trainers, (teachers/trainers/lecturers) 2) Improve the awareness, empathy, participation of… Pokračovať v čítaní CACAUCO

Publikované
Kategorizované ako Projekty

Sense Of Light

Nadnárodné konzorcium projektu „Zmysel svetla“ má za cieľ vyvinúť a testovať inovatívny, na reálnych vzdelávacích potrebách založený inkluzívny vzdelávací proces využívajúci aktivity partnerov a cieľových skupín (detí, mládeže, študentov ako aj rôznych znevýhodnených mladých a ich vodcov, učiteľov.) S použitím odbornosti a sociálnych vzťahov (v oblasti kultúry, životného prostredia a podnikania) vo viacerých európskych krajinách,… Pokračovať v čítaní Sense Of Light

Publikované
Kategorizované ako Projekty

ANTIC

Projekt ANTIC má v úmysle založiť spoľahlivý informačný portál, založený na troch pilieroch, ktorý bude prezentovať a šíriť rôzne informácie o hospodárskom, sociálnom a kultúrnom živote cezhraničnému partnerovi systematickým a udržateľným spôsobom. Informačný portál projektu môže fungovať ako užívateľsky jednoduchý interaktívny (viacjazyčný) nástroj, ktorý poskytne spravodaj, články, správy elektronických médií a video klipy o minulých,… Pokračovať v čítaní ANTIC

Life From Soil

Projekt Life from Soil (Život z půdy) je projekt spolupráce devíti partnerů z devíti různých evropských zemí. Společně chtějí podpořit trvalou udržitelnost, venkovské komunity a ohrožené skupiny obyvatel pomocí na míru připravených a otestovaných vzdělávacích nástrojů. Devět partnerů projektu reprezentuje všechny geografické části Evropské Unie a zároveň různorodé formální i neformální neziskové spolky aktivní v… Pokračovať v čítaní Life From Soil

Publikované
Kategorizované ako Projekty