Poslaním  združenia je prispievať k efektívnemu a dynamickému udržateľnému rozvoju spoločnosti využívaním ľudského potenciálu a tvorivosti v kultúre, umení, sebarealizácii a k rozvoju zmysluplného trávenia voľného času detí, mládeže a dospelých.

Aktivity

  • Prostredníctvom rozvoja fotografických zručností skvalitniť vzdelávanie detí, mládeže a dospelých v oblasti fotografickej tvorivosti 
  • Prostredníctvom fotografie prispieť k porozumeniu, tolerancii a rozvoju súdržnosti či priateľstva medzi národmi a etnikami Európy a sveta.  
  • Prispieť k rozvoju poznania a rozpoznania kultúrnych a  prírodných hodnôt Európy a sveta.
  • Sprostredkovať umenie, kultúru a vedomosti prostredníctvom  fotografie.
  • Prispieť k efektívnejšej realizácii rozvojových projektov v oblasti umenia, kultúry, prírodného a humánneho dedičstva.
  • Posilňovať spoluprácu fotografov a amatérov, umožniť sebarealizáciu a zdieľanie ľudských výtvorov.
  • Napomôcť vzniku kreatívnej ekonomiky a uľahčiť vstup ľudí na pracovný trh v oblasti kultúry.
  • Rozvíjať sociálne siete, vzájomné učenie sa a komunikáciu medzi tvorcami a konzumentmi umenia.

A teraz ľudskou rečou “Čo vlastne robíme?” :  Združenie spája ľudí, ktorých upútalo a stále drží fotografovanie, nech už je predmetom záujmu ranná -vlastná spánkom opuchnutá tvár, domáci maznáčik alebo vrchol 8000-ky. V každej chvíli a na každom mieste sa deje niečo neopakovateľné,  čo môže stáť za to zachytiť v neustále sa meniacom svetle a čase.  Či z tejto fotografie vznikne  objekt záujmu či dokonca  umenia určuje miera zručnosti, pohotovosti a osobnosti fotografa, názory doby z pohľadu  iných ľudí a jedinečnosť momentu.  Členovia združenia Legend Foto sa snažia práve zachytiť ten jedinečný moment a odraz svetla na mnohotvárnej realite tohoto sveta. Aj keď diaľky neustále volajú nie je potrebné pre tento moment dôjsť na koniec sveta.  Objekty fotografie a maršálska palica budúcich umelcov sa ukrývajú hneď tu v bezprostrednej blízkosti, stačí len zaostriť alebo aj rozostriť …  a neprestať hľadať…