SPORT+CULT

Vývoj ponuky športových a voľnočasových kultúrnych programov, ktoré by ponúkali pestrú, atraktívnu, posilňujúcu a zároveň zdravšiu alternatívu k sedeniu za počítačom, má pre dnešnú digitálne závislú mládež prvoradý význam.Cieľom spolupracujúcich organizácií Cyklistického športového klubu Komlóstető v Miškolci a združenia LegendFoto v Košiciach je prostredníctvom tohoto projektu nadviazanie dlhodobej udržateľnej spolupráce v pohraničnej oblasti s cieľom povzbudiť mladých ľudí žijúcich v danom regióne tráviť zdravšie voľný čas, a to čo najužitočnejšie a najhodnotnejšie. Taktiež zabezpečiť pre mládež pestrejšiu a kvalitnejšiu voľnočasovú programovú ponuku.Hlavnou cieľovou skupinou projektu sú mladí ľudia žijúci na oboch stranách hranice v regiónoch Miskolca a Košíc (najmä mládež vo veku 10-18 rokov) ktorí sa prostredníctvom projektu zapoja do inovatívnych letných táborov, kultúru partnera poznávacích a objaviteľských výmen v oboch mestách a do spoločnej amatérskej športovej súťaže v Miskolci.Tým môžu spoznávať kultúru, hodnoty, jazyk partnera, dosiahnú spoločné športové úspechy. Tieto aktivity posilnia ich zdravého konkurenčného ducha.Projekt plánuje zaobstarať športové a iné pomocné vybavenie potrebné na dlhodobé vykonávanie spoločných a nadväzujúcich programov.Výsledkom polročného projektu bude, že mladí ľudia žijúci v pohraničnej oblasti sa môžu stať zdravšími a športovne zdatnejšími, čo môže mať pozitívny vplyv na všetky oblasti ich života a môže tiež zlepšiť ich následnú pracovnú výkonnosť. Projekt prispeje k rozvoju a prehĺbeniu spolupráce medzi zúčastnenými partnerskými organizáciami, k realizácii ďalších spoločných programov po ukončení projektu, ako aj k užitočnejšiemu tráveniu voľného času a k rozšíreniu kvalitného športového programu na oboch stranách hranice.