ANTIC

Projekt ANTIC má v úmysle založiť spoľahlivý informačný portál, založený na troch pilieroch, ktorý bude prezentovať a šíriť rôzne informácie o hospodárskom, sociálnom a kultúrnom živote cezhraničnému partnerovi systematickým a udržateľným spôsobom. Informačný portál projektu môže fungovať ako užívateľsky jednoduchý interaktívny (viacjazyčný) nástroj, ktorý poskytne spravodaj, články, správy elektronických médií a video klipy o minulých, súčasných a budúcich cezhraničných projektoch, o ponukách operátorov a poskytovateľov služieb v cestovnom ruchu,a le aj o zaujímavých podujatiach, príbehoch a rozprávkach. Okrem toho, projekt ponúkne záznamy rozhlasového a TV vysielania, vysielané a vymieňané médiami v rámci projektu o súčasnom živote v partnerskej krajine a tiež stiahnuteľné v použiteľnom formáte cez portál. Projekt bude taktiež sprostredkovať kultúrne a turistické informácie založené na príbehoch (fotografiách , literatúre a umení). Pretože príbehy sú najúčinnejším marketingovým nástrojom cestovného ruchu (šíria sa od osoby k osobe) očakávame, že projekt bude mať výrazný promočný efekt pre turizmus. Portál umožní aj “čítanie” QR kódov rozmiestnených vo vybraných destináciách 3 krajín a umožní šíriť “príbehy” navštívených miest v 5 jazykoch (SK, UA, HU, EN a NO). Projekt stavia na predchádzajúcich cezhraničných projektoch (MEDIAVEL a Karpatská turistická cesta) a môže vybudovať trvácne partnerstvá a funkčnú informačnú sieť medzi rôznymi aktérmi, ktorý pred tým ešte neparticipovali na projektoch cezhraničnej spolupráce. Projekt sa zameriava rovnako na miestnu ako aj cezhraničnú spoluprácu a bude testovať navrhované najlepšie riešenia pred svojim ukončením a tak výrazne prispeje k udržaniu svojich výsledkov.

Viac informácií nájdete na stránke projektu: http://antic.legendfoto.sk/