ANTIC

Projekt ANTIC má v úmysle založiť spoľahlivý informačný portál, založený na troch pilieroch, ktorý bude prezentovať a šíriť rôzne informácie o hospodárskom, sociálnom a kultúrnom živote cezhraničnému partnerovi systematickým a udržateľným spôsobom. Informačný portál projektu môže fungovať ako užívateľsky jednoduchý interaktívny (viacjazyčný) nástroj, ktorý poskytne spravodaj, články, správy elektronických médií a video klipy o minulých, súčasných a budúcich cezhraničných projektoch, o ponukách operátorov a poskytovateľov služieb v cestovnom ruchu,a le aj o zaujímavých podujatiach, príbehoch a rozprávkach. Okrem toho, projekt ponúkne záznamy rozhlasového a TV vysielania, vysielané a vymieňané médiami v rámci projektu o súčasnom živote v partnerskej krajine a tiež stiahnuteľné v použiteľnom formáte cez portál. Projekt bude taktiež sprostredkovať kultúrne a turistické informácie založené na príbehoch (fotografiách , literatúre a umení). Pretože príbehy sú najúčinnejším marketingovým nástrojom cestovného ruchu (šíria sa od osoby k osobe) očakávame, že projekt bude mať výrazný promočný efekt pre turizmus. Portál umožní aj “čítanie” QR kódov rozmiestnených vo vybraných destináciách 3 krajín a umožní šíriť “príbehy” navštívených miest v 5 jazykoch (SK, UA, HU, EN a NO). Projekt stavia na predchádzajúcich cezhraničných projektoch (MEDIAVEL a Karpatská turistická cesta) a môže vybudovať trvácne partnerstvá a funkčnú informačnú sieť medzi rôznymi aktérmi, ktorý pred tým ešte neparticipovali na projektoch cezhraničnej spolupráce. Projekt sa zameriava rovnako na miestnu ako aj cezhraničnú spoluprácu a bude testovať navrhované najlepšie riešenia pred svojim ukončením a tak výrazne prispeje k udržaniu svojich výsledkov.

Viac informácií nájdete na stránke projektu: http://antic.legendfoto.sk/

 • Letný testovací tábor na Slovensku
  Cieľom tábora bolo prezentovať zmiešanje skupine slovenskej a maďarskej mládeže spoločne pripravené budúce programy woodcraft centra a lesnej školy a získať spätnú väzbu od účastníkov. Tábora sa zúčastnilo 36 osôb (mládež, a tréneri). Veľký záujem u mládeže z Maďarska vyvolalo „indiánske korálkovanie“ kde si účastníci behom týždňa vytvorili vlastné rozetky. Veľkým úspechom bola aj ukážková… Pokračovať v čítaní Letný testovací tábor na Slovensku
 • Študijná cesta zástupcov Legend Foto do Maďarska
  Cieľom cesty bola prezentácia maďarského konceptu ochrany prírody, lesných škôl, aktivít partnera v oblasti záujmu projektu (práca s mládežou) ako aj zážitkové aktivity v prírodnom prostredí. Program umožnil navštíviť zaujímavé lokality a viaceré zariadenia partnera a jeho miestnych spolupracujúcich partnerov. V sídle partnera sme navštívili centrum v ktorom prevádzkujú „košíkové nákupné centrum“. Záujemci o miestne… Pokračovať v čítaní Študijná cesta zástupcov Legend Foto do Maďarska
 • Príprava programu lesného centra
  Príprava programu lesného centra sa uskutočnila v spolupráci s maďarským partnerom. Behom 5 dní spoločný tím vodcov mládeže ako aj zástupcov mládeže z Maďarska a Slovenska pripravili podklady pre budúce programy centra, pre organizáciu letného testovacieho tábora a pre ďalšie spoločné aktivity. Partnerom bol predstavený koncept lesnej školy v čermelskom údolí ako aj výsledky predchádzajúceho… Pokračovať v čítaní Príprava programu lesného centra
 • Stavba woodcraft centra
  Základom budúceho woodcraft centra Košariská je chátrajúci objekt lesnej chaty, ktorý prejde rekonštrukciou. Ide najmä o výmenu celej strechy a zatepelnie podkrovia, výmena prehnitých trámov a zrušenie priečok vo vnútri objektu. Cieľom je získanie útulnejšieho prostredia na úkor kumbálu a verandy, ktoré boli najviac poškodené červotočom. Na rekonštrukcii sa od začiatku podieľali členovia združenia a… Pokračovať v čítaní Stavba woodcraft centra
 • Lesné centrum Košariská
  V prostredí lesoparku Košice, neďaleko rekreačného strediska Alpinka vzniká unikátne lesné, outdoorové centrum pre deti a mládež. Jeho poslaním je vytvoriť z chátrajúcej lesníckej chatky zariadenie pre 9-25 ročných, kde by sa učili zaujímavé životné a technické zručnosti, v oblastiach ochrany lesa a prírody, tradičných športov, umenia a remesiel.Zámerom centra je zvýšiť povedomie a informovanosť detí… Pokračovať v čítaní Lesné centrum Košariská