Sense Of Light

Nadnárodné konzorcium projektu „Zmysel svetla“ má za cieľ vyvinúť a testovať inovatívny, na reálnych vzdelávacích potrebách založený inkluzívny vzdelávací proces využívajúci aktivity partnerov a cieľových skupín (detí, mládeže, študentov ako aj rôznych znevýhodnených mladých a ich vodcov, učiteľov.) S použitím odbornosti a sociálnych vzťahov (v oblasti kultúry, životného prostredia a podnikania) vo viacerých európskych krajinách, chcú partneri projektu prostredníctvom fotografie a kreatívneho umenia pripraviť certifikovaný, variabilný tréningový kurz. Aby zvýšili zrušosti, budovali kapacitu ako trénerov tak aj trénovaných chce projekt taktiež vytvoriť metodiky, použiteľné videotútoriály, vzdelávacie nástroje a demonštračné aktivity. To umožní vytvoriť a prevádzkovať sociálne iniciatívy, občianske aktivity, tvorivé dielne v mestskom a vidieckom prostredí a tak potenciálne prispieť k tvorbe lokálnych pracovných miest. Doapd projektu by mal prispieť k lepšej kvalite života v krajináchj konzorcia.