Karpatské centrum Woodcraftu

Cieľom projektu je zlepšiť kvalitu neformálneho vzdelávania dospelých v podmienkach Strednej Európy.  To sa udeje :

1) Zvyšovaním kompetencií a zručností školiteľov, trénerov, učiteľov a vodcov  

2) Posilnením kapacity, rôznorodosti a atraktívnosti neformálnych vzdelávacích stredísk pre dospelých 

3) Zlepšením úrovne cezhraničnej spolupráce partnerov a ich cieľových skupín 

Partneri projektu sa rozhodli posilniť svoje vzdelávacie centrá a programy, prepojiť ich a vytvoriť spoločnú siež ponúkajúcu inovatívne a atraktívne programy pre vzdelávanie dospelých.  To sa udeje nasledujúcimi činnosťami : 

1)  Identifikácia, spracovanie a výmena dobrých praktík a postupov v oblasti vzdelávania dospelých v oblasti priorít a tém projektu : 

Navrhované Priority

Zvyšovanie kompetencií školiteľov/ trénerov a ostatných vzdelávacích zamestnancov pre vzdelávanie dospelých

Rozvoj vzdelávacích stredísk zameraných na budúcnosť

Navrhované Témy 

Životné prostredie a zmena podnebia
Kultúrne dedičstvo
Kreativita, umenie a kultúra

2)  Dobré praktiky zozbierané a popísané partnermi budú prezentované, vysvetlené a demonštrované partnerom počas ich vzájomnej návštevy. 

3) Následne sa ostatnýmni partnermi vybrané partnerské dobré praktiky otestujú s cieľovou skupinlou na miestnej úrovni počas 1-2 dňového podujatia. 

4) Na základe tohoto postupu, po zapracovaní pripomienok partnerov si každý partner zostaví vzdelávací program pozostávajúci z vlastných a partnerských dobrých praktík. 

5) Tieto programy sa opäť na miestnej úrovni otestujú s účasťou cieľovej skupiny dospelých. 

6) Na základe spätnej vúzby od účastníkov sa tieto programy vzdelávacích centier prepoja, vytvoria sieť 4 vzdelávacích centier, ktoré ponúknu medzinárodný program.   Medzinárodný program sa následne za účasti partnerov opäť otestuje na Slovensku vo Wooodcraft centre koordinátora projektu. Medzinárodný program sa následne zavedie a bude ponúkať vo všetkých partnerských krajinách.   

Súbory na stiahnutie

O projekte 

Sieť ATON 

Dobré praktiky zo 4 krajín

Workshopy a testovania

Programové ponuky partnerov a KCW 

Novinky