Life From Soil

Projekt Life from Soil (Život z půdy) je projekt spolupráce devíti partnerů z devíti různých evropských zemí. Společně chtějí podpořit trvalou udržitelnost, venkovské komunity a ohrožené skupiny obyvatel pomocí na míru připravených a otestovaných vzdělávacích nástrojů. Devět partnerů projektu reprezentuje všechny geografické části Evropské Unie a zároveň různorodé formální i neformální neziskové spolky aktivní v zemědělství, zahradnictví a ekologii. Cílovými skupinami jejich každodenní činnosti jsou děti, středoškolští i univerzitní studenti, skupiny znevýhodněných venkovských i městských obyvatel, nezaměstnaní, senioři, vězni, ale i jejich vlastní zaměstnanci a učitelé a lektoři celoživotního vzdělávání a vzdělávání dětí a mládeže.

Viac informácií nájdete na stránke projektu: life-from-soil.sosna.sk/