Projekt MAKSIM

Názov projektu
Maďarsko-slovenské iniciatívy mládeže

Hlavný cieľ
Zvýšiť nízku úroveň environ-mentálneho povedomia a angažovanosti detí a mládeže s cieľom pripraviť ich na budúce výzvy a vplyvy rapídne sa meniaceho prírodného prostredia.

Partneri
Legend Foto (SK) , Jövő-Kép Egyesület (HU)
www.legendfoto.sk, http://jovokepegyesulet.hu

Rozpočet
Legend Foto (24 558 EUR) Jövő-Kép Egyesület (16 415 EUR)

Začiatok realizácie:
1.8.2020

Ukončenie projektu
31.8.2021

 • Lesné centrum Košariská
  V prostredí lesoparku Košice, neďaleko rekreačného strediska Alpinka vzniká unikátne lesné, outdoorové centrum pre deti a mládež. Jeho poslaním je vytvoriť z chátrajúcej lesníckej chatky zariadenie pre 9-25 ročných, kde by sa učili zaujímavé životné a technické zručnosti, v oblastiach ochrany lesa a prírody, tradičných športov, umenia a remesiel.Zámerom centra je zvýšiť povedomie a informovanosť detí… Pokračovať v čítaní Lesné centrum Košariská
 • Stavba woodcraft centra
  Základom budúceho woodcraft centra Košariská je chátrajúci objekt lesnej chaty, ktorý prejde rekonštrukciou. Ide najmä o výmenu celej strechy a zatepelnie podkrovia, výmena prehnitých trámov a zrušenie priečok vo vnútri objektu. Cieľom je získanie útulnejšieho prostredia na úkor kumbálu a verandy, ktoré boli najviac poškodené červotočom. Na rekonštrukcii sa od začiatku podieľali členovia združenia a… Pokračovať v čítaní Stavba woodcraft centra
 • Príprava programu lesného centra
  Príprava programu lesného centra sa uskutočnila v spolupráci s maďarským partnerom. Behom 5 dní spoločný tím vodcov mládeže ako aj zástupcov mládeže z Maďarska a Slovenska pripravili podklady pre budúce programy centra, pre organizáciu letného testovacieho tábora a pre ďalšie spoločné aktivity. Partnerom bol predstavený koncept lesnej školy v čermelskom údolí ako aj výsledky predchádzajúceho… Pokračovať v čítaní Príprava programu lesného centra
 • Študijná cesta zástupcov Legend Foto do Maďarska
  Cieľom cesty bola prezentácia maďarského konceptu ochrany prírody, lesných škôl, aktivít partnera v oblasti záujmu projektu (práca s mládežou) ako aj zážitkové aktivity v prírodnom prostredí. Program umožnil navštíviť zaujímavé lokality a viaceré zariadenia partnera a jeho miestnych spolupracujúcich partnerov. V sídle partnera sme navštívili centrum v ktorom prevádzkujú „košíkové nákupné centrum“. Záujemci o miestne… Pokračovať v čítaní Študijná cesta zástupcov Legend Foto do Maďarska
 • Letný testovací tábor na Slovensku
  Cieľom tábora bolo prezentovať zmiešanje skupine slovenskej a maďarskej mládeže spoločne pripravené budúce programy woodcraft centra a lesnej školy a získať spätnú väzbu od účastníkov. Tábora sa zúčastnilo 36 osôb (mládež, a tréneri). Veľký záujem u mládeže z Maďarska vyvolalo „indiánske korálkovanie“ kde si účastníci behom týždňa vytvorili vlastné rozetky. Veľkým úspechom bola aj ukážková… Pokračovať v čítaní Letný testovací tábor na Slovensku