Príprava programu lesného centra

Príprava programu lesného centra sa uskutočnila v spolupráci s maďarským partnerom. Behom 5 dní spoločný tím vodcov mládeže ako aj zástupcov mládeže z Maďarska a Slovenska pripravili podklady pre budúce programy centra, pre organizáciu letného testovacieho tábora a pre ďalšie spoločné aktivity. Partnerom bol predstavený koncept lesnej školy v čermelskom údolí ako aj výsledky predchádzajúceho projektu zameraného na lesné školy.