Študijná cesta zástupcov Legend Foto do Maďarska

Cieľom cesty bola prezentácia maďarského konceptu ochrany prírody, lesných škôl, aktivít partnera v oblasti záujmu projektu (práca s mládežou) ako aj zážitkové aktivity v prírodnom prostredí. Program umožnil navštíviť zaujímavé lokality a viaceré zariadenia partnera a jeho miestnych spolupracujúcich partnerov.

V sídle partnera sme navštívili centrum v ktorom prevádzkujú „košíkové nákupné centrum“. Záujemci o miestne produkty majú v centre svoj košík do ktorého si objednávajú domáce (väčšinou organicky pestované) produkty. nasledovakla návšteva lesnej školy v ktorej práve prebiehal denný tábor pred deti. Mali sme možnosť prezrieť veľmi dobre vybavený komplex lesného závodu kde výchova detí je organicky spätá a činnosťou hospodárskeho subjektu.

nasledovala návšteva EKocentra na jazere Tisy. Mali sme možnosť prejsť náučným chodníkom a navštíviť „rybovod“ v hrádzi jazera. Poobede bol predstavený koncept miestneho hospodárstva, ktoré zahŕňa miestnych faqrmárov a ich produkty. Partner nám predstavil programy environmentálnej výchovy Csiperke Forest School (Márokpapi, Tivadar, Tarpa)

Ďalší deň predstavil unikátne miestne remeselné dedičstvo (funkčný vodný mlyn) kde sa koná pre deti a mládež demonštračné mletie zrna.

Posledný deň študijnej cesty bol predstavený program maltskej charitatívnej prítomnosti (Tarpa) na vidieku kde neexistujú iné pracovné príležitosti. Obrovským úsilím sa rade aktivistov darí zapojiť do miestnych aktivít dlhodobo nezamestnaných pochádzajúcich najmä z marginalizovaných rómskych komunít.