Letný testovací tábor na Slovensku

Cieľom tábora bolo prezentovať zmiešanje skupine slovenskej a maďarskej mládeže spoločne pripravené budúce programy woodcraft centra a lesnej školy a získať spätnú väzbu od účastníkov. Tábora sa zúčastnilo 36 osôb (mládež, a tréneri). Veľký záujem u mládeže z Maďarska vyvolalo „indiánske korálkovanie“ kde si účastníci behom týždňa vytvorili vlastné rozetky. Veľkým úspechom bola aj ukážková plavba a zber odpadu v Ružínskej nádrži, kde účastníci mali možnsoť si odskúšať viaceré plavidlá.

Staršia mládže sa zapojila aj do budovania „dymovej sauny“. Napriek každodennému dažďu bol tábor spoločným úspechom a vytvoril sa základ budúcej pokračujúcej spolupráce.