Prvá nadnárodná porada partnerov   Helsinki, 13.-16. január 2022

Prítomní: Eliisa Vesisenaho, Petrov Boglárka, Kristina Garrido, Katerina Holmova, Kaire Luur, Gejza Legen

Program :

 1. Prehľad a monitorovanie pokroku projektu
 2. Prvá priebežná správa o projekte 
 3. Reportovacie tabuľky – vysvetlivky
   
  • Náklady na manažment a realizáciu projektu (denné sadzby, oprávnenosť)
  • nadnárodné porady  – prehľad
  • Plánovanie vzdelávacích aktivít „mobilít“
  • Intelektuálne výstupy
 4. IO1 – Indikátory a komunálny profil pre strategický a akčný rozvoj
 5. IO2 – Príručka osvedčených postupov a praktík
 6. IO3 – On-line nástroj pre strategické plánovanie
 7. Časový harmonogram a zmeny na rok 2022

Porady sa zúčastnili všetci partneri projektu (dvaja virtuálne cez ZOOM). Porada slúžila pre zlepšenie manažérskych postupov a nástrojov projektu, vysvetlenie ich použitia, aktualizáciu časového harmonogramu projektu a aktualizáciu priebežnej správy o projekte. Z rokovaní vyplynuli závery a zodpovednosti partnerov ako aj žiadateľa – koordinátora projektu. 

Počas druhého dňa rokovania sa partneri zamerali na posúdenie a zosúladenie prác na tvorbe intelektuálnych výstupov (profil samsoprávy a príručka dobrých postupov a praktík).