Prvá nadnárodná porada partnerov   Helsinki, 13.-16. január 2022

Prítomní: Eliisa Vesisenaho, Petrov Boglárka, Kristina Garrido, Katerina Holmova, Kaire Luur, Gejza Legen Program : Prehľad a monitorovanie pokroku projektu Prvá priebežná správa o projekte  Reportovacie tabuľky – vysvetlivky  Náklady na manažment a realizáciu projektu (denné sadzby, oprávnenosť) nadnárodné porady  – prehľad Plánovanie vzdelávacích aktivít „mobilít“ Intelektuálne výstupy IO1 – Indikátory a komunálny profil pre strategický… Pokračovať v čítaní Prvá nadnárodná porada partnerov   Helsinki, 13.-16. január 2022