Cloudový on-line nástroj pre miestne strategické plánovanie 

Pre lepšie využitie dvoch výstupov projektu „profilu samosprávy“ a „príručky dobrých praktík“ sa parteri projektu rozhodli vytvoriť on-line plánovací nástroj, ktorý bude využiteľný pri príprave analýze daností a prostredia samosprávy pre prípravu plánov hospodárskeho a sociálneho rozvoja, ale aj pre informovanie obyvateľov a návštevníkov či partnerov obce,  rozhodovanie poslancov.  Profil samosprávy umožní uživateľom vybrať si vhodné ukazovatele stavu, zmeny a kvality a pri ich naplnení vytvoriť vlastný profil danej obce. Ten bude môcť byť ľahko aktualizovateľný a použiteľný pre rôzne plánovacie a rozhodovacie procesy v živote samosprávy.     

Príručka dobrých praktík umožní stiahnutie a vytlačenie  konkrétneho príkladu, tkroý je zaujímavý pre užívateľa. Súčasne umožní vyhľadávať praktiky podľa tém záujmu ako aj pridávať nové praktiky do súboru.